[ad_1]

کپسول SpaceX که اخیراً با چهار فضانورد در آن مستقر شده است و در ایستگاه فضایی بین المللی (ISS) ، خانه خدمه برای شش ماه آینده ، متصل شده است.

کپسول اژدها پس از یک پرواز 27 ساعته و کاملاً خودکار از مرکز فضایی کندی ناسا در فلوریدا وارد شد. تاخیر کوتاهی پس از سایه انداختن “غروب خورشید” در منطقه لنگر انداختن ، و کار را برای خدمه مشاهده مراحل کار دشوار کرد.

[ad_2]

منبع: neko-news.ir

ایندکسر