[ad_1]

جو بایدن ، رئیس جمهور منتخب آمریکا در مصاحبه با جیک تاپر از CNN گفت که از آمریکایی ها می خواهد که به عنوان اولین اقدام خود به عنوان رئیس جمهور ، به داشتن 100 روز ماسک بپردازند. بایدن و معاون رئیس جمهور تازه انتخاب شده كامالا هریس نیز متعهد شده اند كه واكسن های ویروس كرونا را به محض تأیید نهادهای نظارتی آمریكا دریافت كنند.

[ad_2]

منبع: neko-news.ir

ایندکسر