“100 روز ، نه برای همیشه”: بایدن از آمریکایی ها می خواهد برای مبارزه با Covid-19 ماسک بزنند – فیلم | اخبار آمریکا


جو بایدن ، رئیس جمهور منتخب آمریکا در مصاحبه با جیک تاپر از CNN گفت که از آمریکایی ها می خواهد که به عنوان اولین اقدام خود به عنوان رئیس جمهور ، به داشتن 100 روز ماسک بپردازند. بایدن و معاون رئیس جمهور تازه انتخاب شده كامالا هریس نیز متعهد شده اند كه واكسن های ویروس كرونا را به محض تأیید نهادهای نظارتی آمریكا دریافت كنند.


منبع: neko-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>