وزیر امور خارجه گرجستان می گوید ، انتخابات جعلی ادعا می کند “رئیس جمهور را گمراه می کند” – فیلم | اخبار آمریکا


وزیر امور خارجه گرجستان برد رافنسپرگر گروه های “سو explo استفاده از احساسات بسیاری از طرفداران ترامپ” را دفع کرده و شخص دونالد ترامپ را گمراه کرده است.

در جورجیا ، جایی که حاشیه کمتر از 0.5 درصد به نفع جو بایدن است ، شمارش آرا لازم است.

مبارزات انتخاباتی ترامپ همچنین نیاز به حسابرسی از امضاهای رای دهندگان همراه با برگه های رای گیری دارد


منبع: neko-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>