“وحشی است”: مقامات دولتی کشف یکپارچه مرموز در صحرای یوتا – فیلم | اخبار آمریکا


پس از مشاهده مقامات دولتی در حال شمردن گوسفندان از یک هلیکوپتر ، یک قطعه یکپارچه مرموز در یکی از مناطق دور افتاده یوتا کشف شد. بنظر می رسد این سازه 3 متر ارتفاع داشته و از فلز ساخته شده باشد. خلبان هلی کوپتر ، برت هاچینگز ، به کانال خبری محلی KSLTV گفت: “این عجیب ترین چیزی است که در تمام سالهای پروازم آنجا دیده ام.”


منبع: neko-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>