[ad_1]

بایدن یک دستور کار شلوغ را تعیین کرده است ، اما با موانع زیادی روبرو است و برنامه های او بدون اقدام در دادگستری شکست می خورد.

در یک ضرب و شتم ، زن اهل السالوادور به قاضی مهاجرت گفت که ضربات دوستش باعث فریب شکل فک و دو دندان جلو شد. پس از تجاوز به او ، وی را مجبور کرد تا نام خود را با حروف دندانه دار بر پشت خال کوبی کند ، و به خود ببالد که او را با علامت خود مشخص کرده است.

ادامه خواندن …

[ad_2]

منبع: neko-news.ir

ایندکسر