نیترات پتاسیم اصلی انحلال پذیری متوسط در آب است، ولی حلالیت آن اساسی دما ارتقاء مییابد. در رخ خوردن: معالجه پزشکی دریافت کنید. پیاله را به رخ محکم مهر و موم شده محافظت کنید. بدور از منابع اشتعال نگهداری شوند. بدور از ماده قابل احتراق مراقبت شود. اشخاص فاقد تجهیزات حفاظت شخصی را از محل به دور نگهدارید. 1.6 احتیاط های فردی، تجهیزات حفاظتی و شیوه های اضطراری: تجهیزات حفاظت تنفسی پوشیده شوند. تجهیزات حفاظت شخصی پوشیده شوند. برای اطلاع از وسایل حفاظت فردی، بخش 8 را ببینید. برای اطلاع از حمل ایمن ماده، بخش 7 را ببینید. به جهت اطلاع از شیوه ی دفع، بخش 13 را ببینید. همین طریق ساده ای است که می توانید کلرید پتاسیم خویش را صحیح نمایید اگر نمی توانید آن را در فروشگاه پیدا کنید یا فقط می خواهید یک آزمایش مشغول کننده شیمی را امتحان کنید. 2.4 کلیدی ترین علائم و اثرات حاد و تاخیری: داده ها بیش تری در دسترس نیست. 3.4 شاخص نگهداری طبی فوری و معالجه های خاص آیتم نیاز: اطلاعات بیش تری در دسترس نیست. البته پیش از آن توصیه میشود بعضی از دیتاها مورد نیاز درباره این فرآورده همچون پتاسیم نیترات چه کاربردی دارد را از وب سایت این مجموعه دریافت کنید. آزمایشات عملکرد ریه. اشعه ایکس قفسه سینه را پس از قرار گرفتن در معرض بیش از حد حاد در حیث بگیرید. همین ماده در آب به راحتی حل می شود البته در استون نامحلول است. یک عدد از بزرگترین مزیتهایی که کود پتاسیم نیترات دارد، تأمین مقدار پتاسیمی هست که گیاه در هر عصر به آن نیاز دارد. در محیط فعالیت تهویه ی مناسب را برقرار کنید. آتش های تبارک تر را حیاتی استعمال از اسپری آب یا این که فوم مقاوم الکلی خاموش کنید. خرید کردن قرص های پتاسیم نیترات و به کارگیری از آن ها جهت یاری به روند های تن کاربرد فراوانی دارند. این ماده به تیتر منشاء غنی نیترات در صنعت کشاورزی به کارگیری می شود. همین ماده شیمیایی در نوع بندی انواع گرید های مواد شیمیایی در گرید خوراکی قرار می گیرد. برای به دست آوردن این ماده شیمیایی پس از آب شدن یخ مذکور، بلور های آن را از بر روی پارچه توده آوری می کنند. در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت پتاسیم نیترات چه جایی گیر میاد.

ایندکسر