سیستم پرداخت روسی “میر” در چین و مصر فعال می شودپس از مصاحبه الکساندر پانکین معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه، رسانه های گروهی روسی تاس امروز گزارش دادند که چین، مصر، آذربایجان و برخی کشورهای دیگر می توانند از سیستم بازاریابی، ارز و پرداخت روسیه “میر” به عنوان مسکو استفاده کنند. در حال انجام مذاکرات در این زمینه است. با دولت هایشان

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در اوایل این ماه گفت که پنج بانک ترکیه این سیستم پرداخت را پذیرفته اند.

پیش از این مهدی صفری، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه ایران گفته بود که سامانه روسی «میر» به زودی در ایران راه اندازی می شود و توافقاتی در این زمینه صورت گرفته است. کرملین روسیه نیز از گسترش همکاری های اقتصادی ایران و روسیه خبر داد.

در حالی که رشد اقتصادهای بزرگ از جمله ایالات متحده و چین در حال کاهش است، تخمین زده می شود که اقتصاد روسیه در سه ماهه دوم سال جاری کمتر از حد انتظار قبلی کاهش یافته باشد و صادرات نفت خام و سایر صادرات بهتر از حد انتظار بوده است.

حتما بخوانید:
علم پوشاندن 50 سایه خاکستری شما به نقل از خانم امروز