رودی جولیانی بی دلیل ادعاهای کلاهبرداری جدید را با “پول کمونیست” از ونزوئلا پیوند می زند – ویدئو | اخبار آمریکا


تیم حقوقی انتخابات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار می کند تا تعدادی از تئوری های توطئه و ادعاهای بی اساس در مورد تقلب در رای دهندگان را که به دروغ ادعا می کنند نتیجه انتخابات 2020 تغییر کرده است ، برگزار کند. رودی جولیانی و سایر وکلای ترامپ بارها متهم کرده اند رسانه هایی که آنها ادعاهای خود را نادیده گرفتند و از تئوری توطئه برکنار شده مبنی بر این که ونزوئلا می توانست نتایج انتخابات را با استفاده از دستگاههایی که مقامات محلی استفاده می کردند ، استدلال کنند.


منبع: neko-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>