[ad_1]

در ایالات متحده ، جزر و مد كووید ، بیمارستان ها را تحت الشعاع خود قرار داده است ، به گفته رئیس مركز كنترل و پیشگیری بیماری ها ، دسامبر ، ژانویه و فوریه “شرایط سخت” برای این كشور خواهد بود.

دکتر رابرت ردفیلد گفت که وی معتقد است ایالات متحده “دشوارترین زمان در تاریخ سلامت عمومی این کشور” را تجربه کرده است ، و افزود که حدود 90٪ بیمارستان های کشور ظرفیت کافی دارند.

[ad_2]

منبع: neko-news.ir

ایندکسر