رئیس CDC هشدار می دهد که ایالات متحده “دشوارترین زمان در تاریخ سلامت عمومی این کشور” است – ویدئو | اخبار آمریکا


در ایالات متحده ، جزر و مد كووید ، بیمارستان ها را تحت الشعاع خود قرار داده است ، به گفته رئیس مركز كنترل و پیشگیری بیماری ها ، دسامبر ، ژانویه و فوریه “شرایط سخت” برای این كشور خواهد بود.

دکتر رابرت ردفیلد گفت که وی معتقد است ایالات متحده “دشوارترین زمان در تاریخ سلامت عمومی این کشور” را تجربه کرده است ، و افزود که حدود 90٪ بیمارستان های کشور ظرفیت کافی دارند.


منبع: neko-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>