“حدس می زنم این قبلاً چیزی باشد ، نه؟”: یک سنگ یکپارچه در کوهی در کالیفرنیا ظاهر می شود – گزارش تصویری | اخبار آمریکا


فقط یک هفته پس از کشف چنین ساختاری در صحراهای یوتا – قبل از ناپدید شدن ، یک مونولیت جدید و مرموز فلزی در بالای کوهی در کالیفرنیا ظاهر شد. در پس زمینه توجه بین المللی به رمز و راز ، یک ساختار مشابه در کوههای رومانی – قبل از ناپدید شدن آن نیز پیدا شده بود


منبع: neko-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>