جو بایدن می گوید: “اولین رویکرد ترامپ به آمریکا” فقط آمریکا معنی داشت ” اخبار آمریکا


رئیس جمهور منتخب جو بایدن می گوید که پس از اعلام تعدادی از نامزدها برای کابینه که شامل بسیاری از مقامات سابق دولت اوباما می شود ، ریاست جمهوری وی “سومین دوره اوباما” نخواهد بود. بایدن در اولین مصاحبه خود پس از انتخابات گفت که این انتصابات طیف مردم آمریکا و حزب دموکرات را منعکس می کند. “این سومین دوره اوباما نیست. وی به لستر هولت از NBC گفت: “ما با دنیای بسیار متفاوتی نسبت به دولت اوباما و بایدن روبرو هستیم.” وی همچنین گفت که انتصاب یک جمهوری خواه را در جلسات آینده بررسی خواهد کرد.


منبع: neko-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>