[ad_1]

جو بایدن ، رئیس جمهور منتخب ، در حالی كه رسماً اولین دور معرفی خود در كابینه را معرفی می كند ، با تأكید بر مبارزه با بحران آب و هوا ، سعی در انتقاد از چپ گرایان دارد.

بایدن در جان کری ، وزیر امور خارجه سابق و کاندیدای ریاست جمهوری می گوید ، آمریکا برای اولین بار دارای یک رهبر آب و هوایی تمام وقت خواهد بود ، کسی که “در هر میز جهان قرار داشته باشد”.

[ad_2]

منبع: neko-news.ir