ترامپ همراه با هر چیز دیگری هجو را کشت اولین سگ روی ماه


چه چیزهایی در چهره رودی جولیانی پایین می آید؟ آیا این رنگ مو است؟ آیا ذغال مغز او با تمام دروغها مایع شده است؟

  • برای دریافت ایمیل هنگام انتشار کارتون های First Dog در اینجا ثبت نام کنید
  • اگر نیاز شما کالاهای First Dog و چاپ است ، تمام نیاز خود را در فروشگاه First Dog دریافت کنید

ادامه خواندن …


منبع: neko-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>