بهترین الکترود در جوشکاری ساختمان – استوارسازان

فلز پرکننده به رخ مفتول اهمیت روکش یا این که سوای روکش که جریان الکتریکی به وسیله آن میان انبر الکترود و قوس الکتریکی منتقل می شود. جوشکاری قوس الکتریکی کلیدی الکترود روکش دار که اساسی نام جوش قوس الکتریکی شناخته می شود و در کارگاه، به وسیله جوشکاران تحت عنوان جوشکاری دستی اهمیت الکترود شناخته می شود حیاتی یکی از گران قدر ترین کاربردها در ساخت، مونتاژ، تعمیر و تقویت بنا ها را داراست. چسبان پر سرعت دارای کدهای E6027، E6028 می باشند. کدهای E6012،E6013 و E7014 در مجموعه الکترودهای انجماد پر شده قرار میگیرند. الکترودهای prebaked در گریدهای گوناگون ساخت میشوند. الکترودهای گرافیتی در گریدها و قطرهای متفاوت از mm150 تا mm800 در دسترس میباشند. الکترودهای سودربرگ در کورههای الکتروترمیک اصلی یک پوشش فولادی قابل مصرف احاطه می‌شوند و به ملازم الکترود به درون شارژ حرکت میکند. گونه نخستین الکترود جوشکاری حیاتی پوشش سلولزی میباشد . الکترود کامپوزیتی به خاطر هسته گرافیتی توانا به حمل جرم جریان فراتر نسبت به الکترود سودربرگ میباشد. خمیر به مرور زمانه پخته می گردد و خمیر سودربرگ پخته شده به هسته گرافیتی متصل میگردد نیکی به پوشش فولادی. الکترود کامپوزیتی اصلی یک هسته گرافیتی prebaked می باشد که بوسیله یک پوشش فولادی تسلط شده است و فاصله میان آنها به وسیله خمیر قیمت الکترود استیل در بازار سودربرگ مالامال میشود. در این جور جوشکاری هدف ما این است که جوشی ایجاد کنیم که دارای مطلوب ترین خاصیت فیزیکی، شیمیایی باشد و همینطور از حیث ظاهری نیز عاری از هر گونه عیب که می تواند نشان دهنده اختلال در عملکرد جوش هست باشد. گرافیت حساس هدایت الکتریکی نسبتا متعددی می باشد و استعمال از چگالی جریان بالا در الکترود آسان میکند. جریان الکتریکی به خواسته پخت خمیر الکترود و تامین جریان عملیاتی به الکترودها به الکترودها اعمال میشود. دسته جریان الکترود را نشان می دهد. همین عدد بایستی در 1000 ضرب شود تا فشار جاذبه گرده جوش را بر حسب پاوند بر اینچ مربع نشان دهد. درصورتیکه بخواهیم به طور ظریف تر بگوییم، معنی آن، این می باشد که فشار گرده ی جوش در این الکترود ۶۰۰۰۰ پاوند بر اینچ مربع می باشد. البته حساس واحد پوند بر اینچ مربع. از آنجایی در همین نوع از الکترودها هیچ جز فلزی در تماس با کوره نمیباشد، برای ساخت سیلیکون متال استفاده از الکترودهای prebaked سنتی که خارج از کوره ایجاد می شوند امری معمول میباشد. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات فراوان اکثر در آیتم الکترود استیل ظروف لطفا به بازدید از وب سایت ما.

حتما بخوانید:
دو نوجوان در جمعه سیاه در ساکرامنتو Mall ، تیراندازی کشته شدند کالیفرنیا