مرز و بوم ما هم در حدود 70 % کمتر گردشگری تندرست در بازه زمانی شیوع کرونا را تجربه کرده است. به این معنی که ارتقاء در بها سبب ساز کاهش در تعداد گردشگران می­شود. همینطور تعداد متعددی از مشاغل را به جهت افرادی که در صنعت حمل و نقل و میهمان نوازی عمل می کنند ، گردشگری هرمزگان مهیا می کند. بخش اقامتی برای صنعت مسافرتی و میهمان نوازی از حساس ویژه ای برخوردار می باشد ، چون افرادی که به مناطق متفاوت مهاجرت می نمایند به جهت اقامت ، استراحت و خوابیدن نیاز به جایی دارند. هجرت ریلی از قرن نوزدهم در صنعت گردشگری نقش حساس داشته و همچنان به همین عمل ادامه می دهد. این ممکن می باشد شامل آماده آوردن وسایل برای رسیدن به مقصد تعطیلات مورد نظر خویش در وهله اول باشد ، اما ممکن است شامل کمک به آنان به جهت رفت و آمد پس از رسیدن به مقصد باشد. صنعت گردشگری به تیتر یک بخش اقتصادی اهمیت می­تواند کلیدی برنامه ­ریزی بنیادین و شناسایی قوت­ها، مزیت­ها و محدودیت­ها نقش موثری در بسط و تنوع بخشی به اقتصاد بر عهده داشته باشد. علاوه بر این ، گردشگری این پتانسیل را دارد که رابطه ها دربین کشورها یا مشاغل میهن را بهبود ببخشد ، فرصتهایی را به جهت سرگرمی و تفریح ساخت کند و بها یک ارز را بهبود ببخشد. این معلم دانشکده تصریح میکند: کلیدی اهمیتی که گردشگری پیدا کرده تبدیل به یک عنصر تأثیرگذار بر ارتباط ها اجتماعی و فرهنگی در بین انسانها، تبیین و شناسایی هویتهای قومی و فرهنگهای سنتی و کهن، محافظت میراث تاریخی؛ کشف سنتها و رسوم تاریخی و بررسی، شناسایی و بازسازی بناهای تاریخی و نظایر آن شده است که به دنبال خود حرکت به سمت تدوین کردن استراتژی و برنامهریزی و سرمایهگذاری جهت بهبود زیرساختها به خواسته ارتقای یه خرده و کیفی این صنعت در کشورها و حتی شهرهای تاریخی و مقصد گردشگری رفته است. متخصص میزان مرغوب بودن سرویس ها گردشگری گفت: ضعف عملکردی جمهوری اسلامی ایران در برندسازی گردشگری طعام تا جایی هست که گردشگران خارجی، غذایی را به شکل مختص به عنوان غذای ایرانی نمیشناسند و آن را حساس عنوانهایی نظیر غذای شرقی، مدیترانهای و یا این که حتی غذاهای عربی یاد میکنند. در همین زیر بخش ، یک سری مؤلفه گوناگون وجود دارااست ، از صنعت هتلداری گرفته تا کمپینگ ، خوابگاهها و سفرهای دریایی. همین نوعی از اقامت اجتماعی می باشد که در آن میهمانان متعددی در یک فضای مشترک ، طبق معمول اهمیت خدمت بهداشتی و آشپزخانه ، تختخوابهایی را در یک فضای مشترک اجاره می کنند. شیوه آهن نه صرفا وسیله ای را برای مسافر فراهم می کند که بتوانند به مقصد خویش برسند ، بلکه خدمات ریلی زمینی و زیرزمینی نیز مورد هایی را به جهت حرکت در اکثری از شهرهایی که گردشگران از آن مشاهده می نمایند نیز مهیا می کند.

ایندکسر