بحران ویروس کرونا در ایالات متحده: صحنه هایی از بیمارستان های سراسر آمریکا – در عکس ها


نگاهی به نبرد علیه Covid-19 در بیمارستان های ایالات متحده

ادامه خواندن …


منبع: neko-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>