باراک اوباما گزیده ای از خاطرات خود را می خواند – صوتی


رئیس جمهور اسبق آمریکا هیجان شبی را که در سال 2008 انتخاب شد ، در بخشی از سرزمین موعود به یاد می آورد

  • مصاحبه: اوباما با ترامپ ، بایدن ، گلف و تئوری های توطئه گفتگو می کند

ادامه خواندن …


منبع: neko-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>