اوباما: نمایش جمهوری خواهان مردان سفیدپوست به عنوان “قربانیان” به ترامپ کمک کرد تا آرا votes را بدست آورد – فیلم | اخبار آمریکا


باراک اوباما گفت که بخشی از دلیل رای گیری بیش از 73 میلیون آمریکایی برای انتخاب مجدد دونالد ترامپ در انتخابات به دلیل گزارش های جمهوریخواهان مبنی بر حمله این کشور به ویژه مردان سفیدپوست است.

اوباما روز چهارشنبه در یک مصاحبه رادیویی با باشگاه صبحانه برای ترویج خاطرات جدید خود ، سرزمین موعود ، گفت دولت ترامپ ، که او مستقیماً از آن نام نبرد ، “متأسفانه ، از نظر عینی فقط در برخورد با مراقبت از مردم آمریکا و حفظ امنیت آنها “، و با این حال او هنوز میلیون ها رای را بدست آورد


منبع: neko-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>