اوباما به “آسیب” ترامپ به سیاست خارجی رسیدگی می کند – ویدئو اخبار آمریکا


باراک اوباما گفته است که روابط خارجی دولت ترامپ آمریکا را “آسیب رسانده” و احیای اعتبار این کشور زمان بر است. ابراز اعتماد اوباما به دولت جدید بایدن ، اما هشدار می دهد که تغییر بلافاصله اتفاق نخواهد افتاد


منبع: neko-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>