یا در برخی مواقع دیگر پرندهای بر روی دهانه آن آشیانه کند و یا این که حتی ممکن است به دلیل وزش بادهای فصلی، منو اکسید به درستی از دودکش بیرون نگردد و خطراتی را ایجاد نماید. عمدتا از همین لوله رابط دودکش به جهت پکیج یا ابگرمکن های رشته دار استفاده میشود. عمدتا برای فضاهای گشوده یا مکانهای که رطوبت مضاعف دارا هستند از این لوله رابط دودکش استفاده میشود. عمدتا از این نوع رابط دودکش در مکانهای که رطوبت کم و محصولاتی گازسوز از قبیل بخاری یا این که ابگرمکن که داخل ساختمان کارگزاشتن می‌شود میتوان استفاده کرد. دودکش سیمانی دودکشی است که از مواد نسوختنی از جنسهای سیمان یا این که آزبست ساخته میشود. دودکش آهنی که از ورق گالوانیزه درست میشود، یکی از دیرین ترین مدل دودکشی هایی میباشد که از پیشین تا به درحال حاضر وجود داشته و آیتم استفاده قرار می گیرد، ممکن است بتوان گفت که همین جور از دودکش، نسبت به بقیه دودکش ها بیشترین گزینه به کارگیری را دارد. چنانچه به لوله دست زدید و لوله ی بخاری سرد بود یعنی دودکش درست عمل نمی کند و گازهای سمی حاصل از احتراق وسیله گازسوز به درستی از آن عبور کلاهک دودکش دیجی کالا نمی کند. همانطور که پیشتر در نوشتهمواردی مضاعف با در به کارگیری از وسایل گازسوز “ اشاره نمودیم، به طور معمول حساس دقت به اینکه همین احتمال وجود دارد که لوله به مرور زمانه و به عامل عرق کردن مبتلا پوسیدگی شود و این پوسیدگی منجر به سوراخ شدن لوله و در نهایت نشت منواکسید کربن گردد، بهترین گونه لوله رابط دودکش میان وسایل گاز سوز و دودکش ساختمان لوله استیل (دودکش استیل) میباشد، زیرا احتمال پوسیدگی در همین لولهها زیاد قلیل است. بهترین مدل این دودکش لوله دودکش استیل خالص اصلی درزبندی جوش میباشد. اتصال لولهها از جور نر و ماده می باشد و قسمت ذیل دودکش سیمانی باید ۳۰ سانتیمتر در درون اتصال قرار گیرد و درزبندی شود. جنس همین لولهها از آلومینیوم میباشد و اصلی ضخامت و استمرار پایینی است. همین دودکشها، ماهنشان را به یکی از از بهترین مقاصد ژئوتوریسم در کشور ایران تبدیل کردهاند. معلوم هم وجود ندارد مبنا نامگذاری آن چیست؛ ممکن است به اعتقادات کهن مردمان همین خطه برگردد؛ البته در اصل، «دودکش جن» نوعی سنگ قارچیشکل است که براثر فرسایش پدید آمده و به منارهای بلند و باریک می‌ماند که سنگ دیگری بر روی آن قرار گرفته است و در اصطلاح زمینشناسی به آن «Hoodoo» میگویند.

ایندکسر