“امسال دموکراسی ما آزمایش شد”: آدرس جو بایدن – روز شکرگذاری – فیلم | اخبار آمریکا


جو بایدن از آمریكایی ها خواست كه اختلافات سیاسی خود را كنار بگذارند زیرا در سخنرانی شكرگذاری خود به ملت خواستار اتحاد شد.

رئیس جمهور منتخب گفت: “باید به یاد داشته باشیم ، ما در حال جنگ با ویروس هستیم ، نه با یکدیگر.” “دموکراسی ما امسال آزمایش شد و آنچه ما آموختیم این بود: مردم این ملت کار خود را انجام داده اند.”


منبع: neko-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>