مرکز ملی آمار بهداشت ایالات متحده برای محاسبه سلامت و حالت تغذیه ای بزرگسالان و کودکان در ایالات متحده ، دو سالانه نظرسنجی ملی بهداشت و تغذیه (NHANES) را انجام می دهد. این ماده (ویتامین C) یک ریز مغذی حتمی هست که عملکردهای متابولیکی مهمی را انجام می دهد. خلاصه ای از بررسی مکمل ها در افراد سلامت این نقص‌ را گزارش نکرده است ، البته احتمال اینکه اشخاص در گیر به هموکروماتوز ارثی زیر تأثیر قرار بگیرند را آزمایش نکرده است. اسید اسکوربیک یک عدد از موادی میباشد که ممکن است حین خرید بعضا مواد غذایی، نام آن را در برچسب محصولات خوراکی تماشا کرده باشید. همین کمترین مقدار بازدید شده-اثر سو Ad (LOAEL) بود ، به این مفهوم که سایر اثرات سوverse در مصرف بالاتر تماشا شد. یک متاآنالیز ارتباط معکوس در بین دریافت اسید اسکوربیک و سرطان ریه را نشان بخشید ، هر چند عاقبت گرفت که برای تأیید همین مشاهده تحقیقات بیشتری لازم است. اشخاص سیگاری و اشخاص در معرض دود سیگار سیگار نسبت به اشخاص غیر سیگاری سطح سرمی اسید آسکوربیک کمتری دارند. در سال 2000 ، انستیتوی طبابت آکادمی ملی علوم ایالات متحده سطح بالایی از میزان تحمل بالا (UL) را به جهت بزرگسالان 2000 میلی گرم در روز تعیین کرد. در سال 2000 ، بخش دریافت منشا رژیم غذایی آمریکای شمالی در مورد اسید آسکوربیک ، میزان سفارش شده رژیم غذایی (RDA) را به جهت مردان بزرگسال به 90 میلی گرم در روز و برای زنان بزرگسال به مقدار 75 میلی گرم در روز به روز کرد و سطح بالایی از مقدار تحمل بالا (UL) را برای تاثیر آسکوربیک اسید بر بزرگسالان گزینش کرد. اروپا غذایی اداره ایمنی (EFSA) سوال ایمنی در سال 2006 بررسی و به همین عاقبت رسیدیم همین بود که شواهد کافی به جهت تهیه و تنظیم یک UL به جهت اسید آسکوربیک وجود ندارد موسسه ملی بهداشت و تغذیه ژاپن این سوال را در سال 2010 مورد باز‌نگری قرار بخشید و همچنین به همین عاقبت رسید که شواهد کافی برای تهیه UL وجود ندارد. در به عبارتی نظرسنجی اعلام کرد که حدود 30 % از بزرگسالان گزارش شده که آنان یک مکمل غذایی اسید آسکوربیک یا مولتی ویتامین / مکمل معدنی مصرف که شامل اسید آسکوربیک بود و مصرف کل این اشخاص دربین 300 تا 400 میلی گرم در روز بود. اسکوربیک اسید (ویتامین C) در مرکبات و میوه های دیگر و در سبزیجات یافت نمی شود و به وسیله انسان ایجاد یا ذخیره نمی شود و بایستی در رژیم غذایی اخذ شود. مجموعه دوم، تنها اسید آسکوربیک دریافت نمودند. به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی اسید اسکوربیک، همین ماده را در ارتفاع فرایند ماده غذایی یا قبل از بسته بندی برای مراقبت بو، رنگ و محتوای مواد گزینه استعمال واقع می شود. اگر شما هر مدل سوالی در رابطه مهم چه جایی و نحوه به کارگیری از تعریف اسید اسکوربیک دارید، می توانید اصلی ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر