“آیا شما مورد بخشش قرار می گیرید؟”: ترامپ پس از بخشش بوقلمون ، سوالات را نادیده می گیرد – فیلم | اخبار آمریکا


رئیس جمهور با حضور بانوی اول ملانیا ترامپ در مقابل کاخ سفید ، سخنان کوتاهی را بیان کرد و از کارکنان بهداشتی و محققانی که روی واکسن Covid-19 کار می کنند ، تشکر کرد.

طبق سنت ، دو بوقلمون به نام های کورن و کاب قبل از مراسم رسمی در هتل بین قاره ای ویلارد اقامت داشتند. پس از یک نظرسنجی آنلاین ، Korn برای بخشش انتخاب شد.

ترامپ در این مراسم س questionsال نکرد و این س ofال را که آیا قصد عفو دارد را نادیده گرفت.


منبع: neko-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>